zaterdag 17 september 2016

Tom Holland: Waarom atheïsten de morele kracht van de christelijke historie niet kunnen ontkennen

15 september 2016De gelauwerde historicus Tom Holland maakt deel uit van een groeiende groep historici die de heersende seculiere cultuur herinneren aan haar christelijke wortels.

Deze week schreef Tom Holland in The New Statesman hoe hij van gedachten is veranderd over het christendom.

Oorspronkelijk was hij van mening dat het christendom “een tijdperk van bijgeloof en lichtgelovigheid” had ingeleid en dat het daarom weinig te bieden had.

Maar naarmate hij zich meer en meer verdiepte in de klassieke oudheid, hoe meer Holland inzag dat het alternatief (het heidense godendom uit de oudheid) menselijk leven niet op gelijke wijze waardeerde. Integendeel, antieke samenlevingen stelden doorgaans sterken en rijken boven zwakken en armen. Terwijl de heidense goden mensen straften, ontdekte Holland hoe de christelijke god wezenlijk anders handelde door zichzelf te straffen ten bate van de mens; iets wat tot op dat moment ongehoord was:

“Onze bekendheid met het Bijbelverhaal van de kruisiging heeft het besef laten verdwijnen wat voor volkomen noviteit een goddelijke Christus eigenlijk was.”

“De meesten van ons die leven in een post-christelijke samenleving vinden het normaal dat het beter is om lijden te verdragen dan toe te brengen aan een ander. De oorsprong van de onderliggende gedachte, namelijk dat ieder mensenleven van gelijke waarde is, ligt besloten in het christendom.”

Holland sluit zich aan bij een groeiende groep historici die weerstand bieden aan de wijdverbreide seculiere gedachte dat het christendom tot aan de Verlichting de ontwikkeling van de cultuur tegenhield, omdat het verantwoordelijk zou zijn voor het vele bijgeloof in de vroege middeleeuwen alsmede ook de kruistochten.
Het boek “Atheist Delusions” [vert. Atheïstische waanideeën] van David Bentley Hart is een verwoestende kritiek van zulke ideeën en ook de Amerikaanse socioloog Rodney Stark heeft hier uitputtend over geschreven in boeken als ‘The rise of Christianity’ [vert. De opkomst van het christendom]. Larry Hurtado’s nieuwste boek ‘Destroyer of the gods: Early Christian Distinctiveness in the Roman World’ [vert. Vernietiger van de goden: vroeg-christelijke onderscheidendheid in de Romeinse wereld] legt de wijze waarop het christendom uniek en radicaal was ten opzichte van de heersende cultuur bloot.


Dit is niet de eerste keer dat Holland zich ten faveure van het christendom uitspreekt. Zo vertelde hij in 2013 The New Humanist het volgende. “Er is een soort knagend gevoel, een god-vormig gat in mijn wezen. Het simulacrum [vert.: beeld, kopie zonder origineel; EH] waarmee ik het vul is dat van de christelijke god. Als ik het verslag van de kruisiging lees, naar kerk ga met Pasen en voel dat het waar is, ervaar dat het uitspreken van die waarheden mij veel dieper raakt dan ik in woorden kan uitdrukken, voel ik mij verbonden het de enorme erfenis van het christelijk geloof. Op zulke momenten ontroert mij dat en denk “Is dit het wat het betekent om te geloven in god?”Nu de Britse cultuur en maatschappij [noot vertaler: de Nederlandse ook; EH] steeds meer seculariseren, valt er zo hier en daar een tendens te bespeuren om onze christelijke erfenis en historie te marginaliseren. Het artikel van Holland vormt een gezonde en robuuste verdediging van niet alleen het christelijk geloof, maar ook een herinnering aan idealen die we allemaal vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Hij schrijft:Terwijl vandaag de dag hier in het westen het geloof in God langzaam maar zeker verdwijnt, vertonen de landen die ooit gezamenlijk bekend stonden als ‘christelijk’ nog altijd het stempel van de twee millennia oude revolutie van het christendom. Dit is de belangrijkste reden waarom verreweg de meesten van ons die leven in een post-christelijke maatschappij het nog steeds vanzelfsprekend vinden dat het beter is zelf te lijden dan anderen lijden toe te brengen. Dit is waarom we er in het algemeen vanuit gaan dat ieder menselijk leven gelijke waarde heeft.


In mijn zeden en ethiek heb ik geleerd te accepteren dat ik in het geheel niet Grieks of Romeins ben, maar door en door – en met trots – christen.“


[Bron: Tom Holland: Why atheists can’t deny the moral force of Christian history, 15 sept. 2016 vertaling: E. Hillebrand]

maandag 3 augustus 2015

Kerk & Genezing - het eigen gelijk

door Erwin Hillebrand  

Als kerken hebben we elkaar nodig!  Beiden zien we dingen, en beiden zijn we ook blind voor dingen. 

Ze hebben weinig langdurig zieken in de gemeente, want 'God is hier', 'God geneest', is 'onveranderlijk'. Velen genezen op gebed. Maar wie niet geneest, voelt zich onbegrepen, ervaart oordeel ('gebrek aan geloof', 'onbeleden zonde', etc.), geen acceptatie en liefdeloosheid, want binnen de theologie is er eigenlijk geen plek voor hen die niet genezen; ze weten zich er eigenlijk geen raad mee. De slachtoffers verdwijnen vervolgens vaak naar een traditionele kerk, of helemaal. En zo lijkt deze gemeente steeds meer het beeld te bevestigen 'dat God altijd geneest'.


Zij hebben wél veel langdurig zieken in de gemeente, want God 'verkiest' te genezen door de handen van medici, maar die stonden weer eens met lege handen. Het 'ongeneeslijk' van de dokter wordt verbazingwekkend kritiekloos geslikt. Er gebeuren geen genezingswonderen, 'want dat was vooral in Bijbelse tijden'. Wel is er veel oprechte aandacht, liefde, zorg, compassie en inzet voor hen die lijden. 
Zij die in een genezingsdienst buiten de deur door een wonder toch genezing vonden, roepen dat hun kerk de zieken op een on-Bijbelse manier in de steek laat. Maar de kerk is doof voor hun argumenten; de oren zitten theologisch verstopt. Ze voelen zich daardoor meer en meer alleen staan in hun roep dat God weldegelijk nog geneest, en langzaam maar zeker verdwijnen ze naar kerken waar ze er nog wel in geloven. En zo lijkt deze gemeente steeds meer het beeld te bevestigen dat genezingswonderen inderdaad 'alleen in Bijbelse tijden' voorkwamen.

zaterdag 30 mei 2015

#CharlieCharlieChallenge : 9 Dingen Die Charlie Jou NIET Vertelt!

Charlie Charlie Challenge: 9 Dingen Die Charlie Jou NIET Vertelt!

#CharlieCharlieChallenge is niet wat de meesten denken dat het is


Door Ward Cushman

De Charlie Charlie Challenge Is Géén Onschuldig Spelletje!

Met de dag hoor je meer en meer mensen praten over de Charlie Charlie Challenge. Sommige mensen zeggen dat het niet echt is. Anderen zeggen dat het wel echt is, maar onschuldig. Wat is het nu precies?

Charlie Charlie Challenge

Kunnen we allereerst het er over eens worden dat het echt is? Zelfs de grootste scepticus zal niet kunnen ontkennen dat er hier iets aan de hand is: daarvoor zwerven er veel te veel video's op het internet rond. Omdat het dus echt is, wat gebeurt er nu eigenlijk bij de Charlie Charlie Challenge? Het is όf een natuurlijk όf een bovennatuurlijk iets. Zij die zeggen dat dit een natuurlijk verschijnsel is geloven niet in het bovennatuurlijke. Een bovennatuurlijke gebeurtenis is iets wat zich buiten het wetenschappelijke gezichtsveld beweegt. Ze hebben voor zichzelf uitgemaakt dat het niet bovennatuurlijk is en zoeken naar een rationele verklaring. Als je niet in het bovennatuurlijke gelooft, stop dan maar met lezen.

Wetenschappers kunnen het bovennatuurlijke niet verklaren, maar de Bijbel wel

De Bijbel gaat per definitie van het bovennatuurlijke uit. Zij vertelt ons dat er een God is en engelen en demonen en deze zijn allemaal bovennatuurlijk. In de Bijbel staan vele verhalen over engelen en demonen en hun interactie met de mens. Soms ten goede (Lucas 1:11) en soms ten kwade (Marcus 5:1-12). Iedere keer als je in de Bijbel leest over goede engelen hebben ze een opdracht van God om goed te doen. Soms vertelt God slechte engelen wat ze moeten doen. Maar meestal opereren de laatsten op eigen initiatief en op een ontwrichtende manier. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Charlie Charlie Challenge. Hieronder 9 dingen die die Charlie jou NIET vertelt.

9 Dingen Die Charlie Jou NIET vertelt

  1. Hij kan niet de toekomst voorspellen of jouw vragen beantwoorden. Zelfs satan, de leider van de slechte engelen (demonen), wist niet vooraf dat Job niet zou zondigen (Job 1-2)
  2. Het spelen van de Charlie Charlie Challenge geeft demonen een ingang in je hart, je leven, je familie, je huis. Slechte engelen kunnen nooit uit zichzelf iemands leven binnenkomen. Ze hebben daarvoor een opening nodig.
  3. Hij is een gevallen engel, die reeds veroordeeld is tot eeuwige vernietiging. Hij begon goed, maar zondigde vervolgens. Hij zal uiteindelijk sterven, en dat weet hij (Mattheüs 25:41).
  4. Hij is een leugenaar. Alle gevallen engelen volgen hun leider satan, die de vader van de leugen is (Johannes 8:44). De leugen is hun favoriete wapen.
  5. Hij wil dat je bang voor hem bent (Job 4:12-15). Boze geesten zorgen ervoor dat iedereen die met hen in contact komt angstig wordt. Angst is ook een van hun wapens.
  6. Hij wil graag controle over jouw leven krijgen. In Marcus 9:14-29 lees je dat een demon een jongen door vuur liet rollen wanneer hij dat maar wilde.
  7. Hij wil je kapot maken. Demonen weten heel goed dat ze verdoemd zijn en willen daarom iedereen laten lijden, soms zoals die jongen hierboven, soms door ziekten (Lucas 13:10-17).
  8. Hij wil je hart en je verstand afhouden van God (2 Korinthiërs 4:4)! De demon wil jou gedachten volstoppen met leugens, zodat je niet ziet hoeveel God van jou houdt.
  9. Hoogstwaarschijnlijk heet hij niet eens Charlie; het is een leugenaar. Er zijn demonen die zich Jezus noemen!
Hoe Demonen Te Weerstaan

Hier de waarheid. Zelfs een klein kind dat gelooft in Jezus en vertrouwt op Zijn kracht kan Charlie en alle kwade krachten en machten weerstaan! Als je christen bent, speel de Charlie Charlie Challenge dan niet. Als je het toch gedaan hebt en je ervaart nu angst of beschuldigende gedachten in je hoofd, kan je ze toch weerstaan: citeer de Bijbel om iedere leugen te weerstaan, telkens weer (voorbeeld: Mattheus 4:1-11). Het werkt!

Zelfs een klein kind dat gelooft in Jezus en vertrouwt op Zijn kracht kan Charlie en alle kwade krachten en machten weerstaan

Als je geen christen bent, je bang bent en je denken vol is van boze gedachten, is het allereerst nodig dat je gaat geloven in Jezus. Bid daarom nu deze woorden:

Heer Jezus, ik weet dat ik een zondig mens ben. Ik geloof dat U van mij houdt en voor mij aan het kruis stierf. Ik geloof dat u opstond uit de dood en bewees dat u voor mijn zonden heeft betaald. Ik vertrouw op U als mijn Heer en Redder.

Nu zal het alleen met je mond uitspreken van deze woorden je niet redden; alleen als je het werkelijk gelooft zal dit gebeuren. Wanneer Jezus vervolgens in je hart en in je leven komt zul je het ook echt weten, en zul je in staat zijn satan en zijn volgelingen te weerstaan, wat hun namen ook zijn.

Als je hierover nog vragen hebt, mag je ze hier stellen:  toeverynation.com/contact/ (engelstalig)Gepost op Dinsdag, 26 mei 2015
Categorie: demonen


bron: www.toeverynation.com (vertaald door Erwin Hillebrand, met toestemming van de auteur )